Alma-Ata. Exhibition pavilion of the heirs of the merchant Grigory Shakhvorostov, 1913
Alma-Ata. Exhibition pavilion of the heirs of the merchant Grigory Shakhvorostov, 1913